Jdi na obsah Jdi na menu
 


MAGIE

 

Magie by měla být požívána pouze k obraně.

Mnozí lidé mají z magie strach.Magie totiž pro ně je nedostižná,neprověřitelná a proto si představují něco spekulativního, neskutečného, mystického a cítí se jí dokonce i ohroženi.

Možná i vy cítíte z magie strach a bojíte se existence temných sil, které by vás mohly ovládnout.Existuje černá nebo bílá magie? Dokud budeme mít strach ,často nevědomý, dokud své obavy nevyslovíme nahlas, nepostavíme se jim, dokud neobjevíme a neporozumíme stinným stránkám naší osobnosti, budeme mít tento nezdůvodněný strach.Tyto obavy jsou živnou půdou pro černé myšlenky a tím pro černou magii.

Magie pomáhá člověku projít krizemi a svým bližním lépe porozumět.Dá vám podporu když  jste smutní, nejistí nebo zoufalí.

gsjednocenecakryv0bodu.gif

Nestačí věřit ve skutečnou účinnost Magie - je potřeba ji znát , její zákonitosti a její faktickou účinnost.

Šaman v Magii pracuje na úrovni transu, vizí, imaginace a snů.Otevírá své podvědomí za použití různých technik.Na těchto úrovních stojí šaman tváří v tvář mnohdy vážnému nebezpečí a proto se často chrání poutacími rituály.Uvolněné podvědomé síly šaman užívá uspořádaným a kontrolovaným způsobem.

Magie není nic jiného než práce s energiemi a je zde používána síla vnitřního oka.Je to mocná zbraň mezi dobrem a zlem.

 

magique.jpg

 

 

Magie svíček

Svíčky jsou odpradávna nepostradatelnou součástí magie. Zastupují všechny živly. Svíčka sama nezapálená představuje živel - Země, při hoření představuje živel - Ohně, jakmile začne vosk tát, zastupuje živel - Vody a vycházející dým představuje živel - Vzduch. Svíčky svým teplem a světlem  navozují stavy klidu, míru, harmonie, lásky a ochrany.

Magie zapalování svící účinkuje za pomoci všech živlů a barev. Jednotlivé barvy jsou spojeny s určitými druhy magických sil. Svíčky přijímají osobní sílu a zatímco hoří, uvolňují svou energii. Změna, která nastane, když knot začne hořet je naprosto neobyčejná. Barvy svící se vybírají tak, aby co nejlépe korespondovaly s naším magickým záměrem (cílem). Základem úspěchu je správná volba barvy. Pokud má mít kouzlo například uklidňující efekt a vy by jste si vybrali doporučenou barvu svíce, která vás však neuklidňuje, pak toto kouzlo pravděpodobně plně nesplní požadovaný účel. Samozřejmě vhodné kombinovat s příslušným - vykuřovadlem.

 

 

Magické svíce podle barev

jehlany-male-a-velke-skupina-ii.-web.jpg


 

Černá - pohlcuje a odnímá negativní vliv a vše zlé. Očišťuje negativní energie. V magii se černou barvou většinou vyjadřuje vnější svět. Černá svíčka se zapaluje pro pozitivní cíle jako je vyhnání zla, vyléčení nemocí, zlozvyků, návyků apod. Rituály s černou svící jsou také určeny k odpuzení negativního vlivu určité osoby, ke zpětnému zaslání zpětné vibrace k původci.

Černá svíčka pro nastolení pozitivit: odolnost, důstojnost, schopnost obnovy, návrat.

Černá svíčka pro odstraněná negativit: násilí, strach, temnota.

 

Bílá - neutrální barva, vhodná pro všechny účely. Je barvou - korunní čakry a spojena s Měsícem. Bílou svíčku zapalujeme zejména při ochranných a očistných kouzlech, ale lze ji s úspěchem použít i pro všechna ostatní kouzla.

Bílá svíčka pro nastolení pozitivit: ochrana, očista, dokonalost, pravda, čisté svědomí, nevinnost, spolehlivost.

Bílá svíčka pro odstranění negativit: chladnost, nedostatek energie a životní síly, slabost, zranitelnost.

 

Červená - používá se magicky v rituálech lásky, vášně, síly, sexuální touhy, moci, zvýšení charisma, hněvu, rychlých akcí, energie, odvahy, obrany a ochrany.  Červená je barvou - kořenové čakry a živlu - Ohně. Červená svíčka často představuje v magickém kruhu jižní bod. Červenou svíčku zapalujeme, chceme-li zvýšit fyzickou sílu, odvahu či doplnit energii. Jako barva krve je spojována se životem i smrtí.

Červená svíčka pro nastolení pozitivit:  láska, vášeň, sexuální přitažlivost, plodnost, síla, moc, charisma, energie, odvaha, obrana, ochrana.

Červená svíčka pro odstranění negativit: vztek, hněv, nenávist, pomsta, násilí.

 Žlutá svíčka - magicky funguje nejlépe v záležitostech spojených s moudrostí, znalostmi, mentálními tématy, radostí, smíchem a pamětí. Žlutá je barvou - čakry solar plexu, zastupuje živel - Vzduch. V magickém kruhu zastupuje žlutá svíce východní bod. Žlutou svíčku zapalujeme, chceme-li zlepšit svou představivost, naše studijní schopnosti, sebedůvěru a výmluvnost či jen tak navodit pocit klidu a relaxace. Žluté svíce také umožňují věštby a proroctví.

Žlutá svíce pro nastolení pozitivit: slunce, radost, smích, osvobození, touha po svobodě, intelekt, důvěra, prozření, komunikace, řečnické nadání, cestování, pohyb, jasnozřivost, věštění, studium, učení, mysl, klid, moudrost, harmonie.

Žlutá svíce pro odstranění negativit: povrchnost, závist, konkurence, deprese, náladovost, sklíčenost, nechuť, disharmonie.

 

Modrá - používá se magicky v rituálech zdraví, ochrany, inspirace, zklidnění, míru, uvolnění, jistoty, vytrvalosti, léčení, meditace a klidu. Modrá je barvou - krční čakry. Přísluší živlu - Voda. V magickém kruhu zastupuje západní bod. Modré svíčky zapalujeme zejména pro pevné zdraví, klidný spánek nebo k probuzení duchovního vědomí. Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolávají věštecké sny.

Modrá svíce pro nastolení pozitivit: zdraví, léčení, ochrana, inspirace, zklidnění, klidný spánek, uvolnění, jistota, vytrvalost,  meditace, klid a mír.

Modrá svíce pro odstranění negativit: nuda, prázdnota, starosti, smutek, žal.

 

Zelená - působí magicky v rituálech peněz, hojnosti, štěstí, prosperity, blahobytu, plodnosti, růstu, přírody, uzdravení, zaměstnání, naděje, stálosti, života. Zelená je barvou úrodné půdy, živlem - Země. Přísluší - srdeční čakře. V magickém kruhu zastupuje zelená svíce severní bod. Zelenou svíčku zapalujeme k získání a udržení peněz, k hledání zaměstnání nebo pokud chceme dostat přidáno. Hodí se i k rituálům plodnosti a růstu obecně, léčení a štěstí.

Zelená svíce pro nastolení pozitivit: peníze, hojnost, blahobyt, prosperita, obchody, štěstí, plodnost, růst, příroda, léčení, uzdravení, zaměstnání, naděje, stálost, život.

Zelená svíce pro odstranění negativit: netečnost, moc, závist, zbabělost, nedůvěra, nemoc.

 

Hnědá -  magicky působí hnědá svíce nejlépe při uzemňování, budování pevných základů, upevňování zálib, pro léčení zvířat. Hnědá svíčka pomáhá zejména při rituálech spojených se zvířaty, domácností, útulností a bezpečím.

Hnědá svíce pro nastolení pozitivit: uzemnění, pevné základy, stabilita, rovnováha, bezpečí, domov, léčení zvířat.

Hnědá svíce pro odtranění negativit: sebetrýznění, nedostatek vůle.

 Oranžová - magicky působí oranžová svíce v rituálech zdraví, elánu, síly, odvahy, energie, přitažlivosti, úspěchu a štěstí. Oranžová je barvou - sakrální čakry. Oranžovou svíci zapalujeme chceme-li najít ztracené předměty. Je v ní magnetismus a přitažlivost.

Oranžová svíce pro nastolení pozitivit: zdraví, životní síla, elán, energie, odvaha, odhodlání, přitažlivost, úspěch, štěstí, ambice, autorita.

Oranžová svíce pro odstranění negativit: lehkomyslnost, strach, zbabělost, žárlivost.

 

Fialová - magicky působí v rituálech spojených se sílou, uzdravením nepříjemných nemocí, duchovna, meditací, intuicí, mystikou, magií, proměnou, citlivostí a mocí. Je barvou - korunní čakry. Fialovou svíčku používáme, abychom probudili duchovní síly či zvýšili své magické schopnosti. Fialová svíčka zesiluje kouzlo, které vykonáváme. Společně s modrými svíčkami se používají ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel.

Fialová svíce pro nastolení pozitivit: síla, uzdravení, duchovno, meditace, intuice, mystika, magie, proměna, citlivost, moc.

Fialová svíce pro odstranění negativit: žal, pokání, odpor, touha po moci.

 

Růžová - magicky působí v rituálech lásky, krásy, přátelství, harmonie, manželství, milostných vztahů, mládí, romantiky a relaxace. Růžová je barvou štěstí. Růžové svíčky zapalujeme v průběhu rituálů zaměřených na sebepřijetí a zvýšení lásky sami k sobě. Růžové svíčky posilují vztahy, harmonii, upevňují přátelství.

Růžová svíce pro nastolení pozitivit: láska, štěstí, krása, manželství, vztahy, přátelství, jemnost, něha, romantika, mládí, relaxace, harmonie.

Růžová svíce pro odstranění negativit: bezbrannost, zoufalství, únik před realitou, melancholie, sentimentálnost.

 

Tyrkysová - magicky působí  tyrkysová svíce nejlépe v rituálech spojených s komunikací, půvabem, přátelstvím, družností a humoru.

Tyrkysová svíce pro nastolení pozitivit: komunikace, půvab, přátelství, družnost, humor.

Tyrkysová svíce pro odstranění negativit: přehnaná ctižádostivost.

 

Šedá -  šedá svíčka se magicky používá zejména v rituálech spojených s právními záležitostmi. Je barvou neutrality, přizpůsobivosti a naděje.