Jdi na obsah Jdi na menu
 


RODINNÉ KONSTELACE

Šamanské konstelace v sobě spojují  rodinné konstelace, intuici a srdce šamanismu. 

Důležitou roli hraje osobnost šamana, člověka, který šamanskou konstelaci vede. Narozdíl od metody rodinných konstelací se striktně nedrží pravidel ale obohacuje je o informace, které mu v daný moment zprostředkovává jeho intuice.

Neomezuje se jen na hraní rolí reálných osob, např. matka,otec, syn, dcera,partner,partnerka.

Pracuje také s jednotlivými složkami osobnosti a uvádí je do souladu.

 

 

SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE 

Vedou v našich vztazích ke štěstí, které zůstává.

Systemické konstelace vycházejí z objevu, že ať chceme nebo ne, každý z nás je součástí různých systémů, kde fungují skryté zákony a řády

(rodina, práce, přátelé, Země, Vesmír i naše tělo)

Mnoho lidí se domnívá, že musí přijít i s rodinou,

 ale není to tak.

Co vám mohou rodinné konstelace přinést ?

Zjistíte, že to co se kdysi v minulých generacích ve vaší rodině stalo – ovlivňuje jak dnes žijete !!!

CO JE MOŽNÉ KONSTELACEMI ŘEŠIT ?

rodinné problémy – s jakýmkoliv členem rodiny

vlastní problémy – v partnerském vztahu

problémy na pracovišti – s kolegy aj.

problém s otěhotněním

závislosti – kouření, alkohol, na partnerovi aj.

finanční problémy

výskyt duševních nemocí – neurózy aj.

vražda, sebevražda aj.

 

 

Podrobněji o Rodinných konstelacích:

Naše rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, to jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Určuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Čím více tuto skutečnost popíráme, tím je naše nevědomá "závislost" na rodině silnější.

Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná. Tradiční psychoterapie k ní nemá přístup. Avšak v Rodinných konstelacích vyplouvá na povrch a ukazuje nám, jak a kde jsme ovlivněni osudy svých předků.

RK pracují s fakty. Události jako předčasná či náhlá smrt, sebevražda, vážná nemoc, zločin, vyloučení či zapomenutí člena rodiny, mají destruktivní dopad na celý Rodinný systém. V zájmu rovnováhy na sebe pozdější generace bere lítost, vinu a trest, které jí nepatří. Lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli.

Řád lásky Rodinného systému vyžaduje, aby každý živý i zemřelý člen rodiny v ní měl své přirozené místo a úctu, nezávislé na přání jednotlivých členů. Je-li některý člen zapomenut, vyloučen či nerespektován, Rodinný systém ho v zájmu lásky a přežití "nahradí" jiným členem - obvykle dítětem.

Tyto děti se potom i v dospělosti marně snaží z nevědomé lásky napravit to, co neudělaly, nevědomky nesou břemena, která si nenaložily.

Pomocí Rodinných konstelací můžeme všem zapomenutým, vyloučeným či nerespektovaným předkům vrátit jejich místo a úctu. V důsledku toho se s nimi přestaneme nevědomky ztotožňovat, přestaneme nevědomky opakovat jejich osudy a začneme svobodně žít svůj vlastní život.

Nikdo z nás nemá na vybranou, do jaké rodiny se narodí. Všechny osudy našich předků jsou také součástí nás samých. Můžeme se však rozhodnout, zda se dáme cestou slabosti či síly. V tom spočívá naše svoboda. Můžeme žít jako oběti a do konce života naříkat na svůj osud nebo pomocí Rodinných konstelací navrátit do své rodiny rovnováhu. Když se to stane, pocit viny se vrátí tam, kam patří a příští generace už nebudou tímto břemenem zatíženy.

Vztah rodičů a dětí:

Zkušenost Rodinných konstelací ukazuje, že v rodinách je často po mnohé generace narušen zejména vztah mezi rodiči a dětmi. Rodiče nemají v našich srdcích své přirozené místo, respekt a úctu. Avšak právě rodiče spolu s ostatními předky jsou naše kořeny. Pokud své rodiče přijímáme a ctíme, proudí námi životodárná síla, máme svobodu jít svou vlastní cestou. V opačném případě jsme oslabení a závislí.

Pouze naši biologičtí rodiče nám mohou dát to nejcennější - život. Je přirozené a správné, že dítě si bere život se vším, co k němu od rodičů dostane.

Pokud samo sebe povýší do role soudce a nedokáže své rodiče přijmout a respektovat, zůstane na nich i v dospělosti nevědomky závislé. Potom ani odchod z rodičovského domu nebo přerušení styku s otcem či matkou nemohou člověku přinést vytouženou svobodu.

V konstelaci se jede vždy jen tak daleko, kam je člověk právě připraven jít.

 

Uzdravení duše je postupný proces.